Therapie is op ontdekkingsreis gaan in de diepere lagen van jezelf. Mensen komen vaak in therapie omdat ze geen gepast antwoord vinden op de situatie waarin ze leven. Ze lopen vast in het zoeken naar een evenwicht tussen wat ze zelf verlangen en wat de omgeving van hen vraagt. Dit kan zich uiten in psychische / lichamelijke klachten of een verminderd welbevinden.

Wat mag jij van therapie verwachten?

Ik zoek stapsgewijs mee in je innerlijke om beter in contact te komen met wie je bent, je echte zelf, je diepe kern. Zo word je je meer bewust van wat er allemaal gebeurt in jezelf en om je heen. Je gevoel van geluk en goed in je vel zitten, verhoogt als je weer de regie van je leven in handen krijgt.

Samen kijken we wat er vast zit en hoe we beweging kunnen brengen, door inzichten en / of door concrete oefeningen die evenwicht brengen in denken, handelen en voelen. De ervarings- en leerprocessen staan centraal.

Je mag rekenen op veiligheid, empathie en vertrouwen tijdens de gesprekken. Er wordt naar jouw verhaal geluisterd zonder oordeel en met respect. Er is veel ruimte voor jou als cliënt: alles wat zich aandient, mag er zijn.

Als therapeut is het mijn taak om je te begeleiden en helpen om oplossingen te vinden voor problemen op je weg. Dit zonder te zeggen wàt je moet doen, maar ik wandel met je mee om vanuit je diepste kern, de beslissingen te nemen die voor jou de juiste zijn. Immers jij alleen weet wat goed voor je is …

In mijn praktijk combineer ik de technieken uit coaching en therapie. Deze combinatie maakt een persoonlijke en geïntegreerde aanpak mogelijk die aangepast is aan jouw specifieke noden en behoeften. Zo hoef jij niet te beslissen: ‘Kies ik in mijn situatie beter voor coaching of voor therapie?’

Integratieve wat?!!!

Vanuit mijn vorming als psychotherapeut in de Interactionele Vormgeving (Educatieve Academie) werk ik op een integratieve wijze. Ik werk dus niet vanuit één bepaalde therapeutische stroming, maar combineer deze in afstemming op de cliënt, op jou. Hierbij put ik o.a. uit gesprekstherapie, cliëntgerichte therapie, gestalttherapie, Voice Dialogue, het Jungiaanse gedachtengoed, creatieve therapie, bio-energetica, focussen, contextuele therapie, psycho-synthese, NLP, systeem- en communicatietherapie.

De werkwijze hangt af van jouw persoonlijkheid en hulpvraag dat wil zeggen dat deze vorm van ‘therapie op maat’ rekening wil houden met alle facetten van jouw persoonlijkheid.