Aanmelden

Er wordt steeds gewerkt op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden via het contactformulier op de volgende pagina ‘Contact’. Je kan mij eveneens telefonisch contacteren. Wanneer je op de voicemail terecht komt, volstaat het om je naam en contactgegevens in te spreken. Dan bel ik je zo spoedig mogelijk terug. Meestal hoef je niet lang te wachten vooraleer je langs kan komen.
Wanneer de hulpvraag kinderen of jongeren betreft, dan is de eerste afspraak altijd zonder het kind / de jongere en het liefst met beide ouders. Op deze manier kunnen jullie vrij vertellen wat voor jullie het probleem is en wat de verwachtingen zijn.  Daarna volgen er vier sessies met het kind / de jongere  waarin we elkaar beter leren kennen. Tijdens deze sessie tracht ik een ruim beeld te krijgen over de persoonlijkheid en het functioneren van jullie kind en zijn / haar moeilijkheden. De intakefase eindigt met een eerste terugkoppeling naar de ouders waar ik mijn observaties deel en we een gezamenlijk plan van aanpak opstellen voor de rest van de begeleiding.

Kennismakingsgesprek

In het kennismakingsgesprek luister ik naar je verhaal. We verkennen wat er op dit moment op de voorgrond staat, wat de reden is waarom je hulp komt zoeken, wat je behoeften of hulpvragen zijn.
Je krijgt informatie over hoe een sessie verloopt, wat de werkwijze is enz. Op het einde van het gesprek voel je misschien al of deze aanpak iets voor jou is of niet. Op dat moment of wanneer je het even hebt kunnen laten bezinken, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.

Soms kan het ook gebeuren dat er een doorverwijzing gebeurt (naar een therapeut met een andere specialisatie, andere instantie, …). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer ik zou merken dat dit beter zou aansluiten op jouw vraag.

Eerste en volgende sessies

In de eerste sessies wordt je hulpvraag verder verkend: wat zijn gedachten, gevoelens, belevingen waar je mee worstelt? Waar loop je tegenaan? Waar wil je naartoe en hoe wil je je doel bereiken? We focussen niet alleen op dat wat er (nog) niet is, maar we gaan ook op zoek naar dat wat wel goed loopt, wat sterktes zijn, waar kansen liggen die misschien nog niet (ten volle) benut werden.

Vertrouwen, empathie, aanvaarding, inspraak en respect zijn voor mij vanzelfsprekende en noodzakelijke ethische ingrediënten tijdens het therapeutisch proces. Het is vanzelfsprekend dat we altijd op zoek gaan naar datgene wat het beste aansluit bij jouw noden.  We evalueren ook regelmatig de therapie om eventueel bij te sturen waar het nodig zou zijn.

In diezelfde geest zal ik – indien nodig – met jouw medeweten overleg plegen met de professionele doorverwijzer (arts, psychiater, CAW, …).

De totale duur van het begeleidingstraject is afhankelijk van de hulpvraag.

Afronden

Ook het afronden gebeurt in samenspraak. We blikken terug op de voorbije sessies en werpen een blik op de toekomst.
Ook hier sluiten we pas af als alle partijen er zich goed bij voelen.

Tarieven

Elke sessie duurt 1 uur. Indien u onze afspraak niet kan nakomen, is het aangewezen om deze afspraak minstens 24 uur op voorhand te annuleren. Zoniet kan een volledige sessie in rekening gebracht worden.

  • 50 € voor het intakegesprek (+ opmaak dossier)
  • 40 € voor volwassenen
  • 30 € voor jongeren tot 21 jaar