Voor jongeren / jong-volwassenen

Jongeren (vanaf 14 jaar) kunnen bij mij terecht met vragen, gedachten, gevoelens of twijfels die ze op één of meerdere terreinen ervaren (gezin, school, familie, vrienden, …)

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Wie ben ik? Hoe zien anderen mij? Wie wil ik zijn?

Gedachten en emoties

Hoe ga ik om met woede, frustratie, verdriet, schaamte, verliefdheid, … en wat zijn gedachten die me vooruit helpen of net belemmeren?

Schoolsituaties

Hoe ga ik om met stress, faalangst, pestgedrag, …

Communicatie

Wat is mijn communicatiestijl? Hoe praat en luister ik? Hoe los ik conflicten op? Hoe kan ik voor mezelf opkomen?

Transities en (onverwachte) levensgebeurtenissen

Hoe kan ik verlies of een scheiding verwerken, hoe kan ik omgaan met nieuwe situaties zoals een scheiding, overlijden, ziekte, …

Keuzes maken en doelen stellen